Τι είναι Client / Server architecture;


Στον χώρο της πληροφορικής, τι σημαίνει Client / Server architecture;

Απαντήσεις

Client / Server architecture = αρχιτεκτονική πελάτη – διακομιστή.

Πρόκειται για ένα δίκτυο που αποτελείται από ένα μεγάλης μνήμης κεντρικό υπολογιστή (διακομιστής, server) με τον οποίο συνδέονται πολλοί προσωπικοί H/Y (clients). Oι πελάτες επεξεργάζονται τα στοιχεία, τα οποία στη συνέχεια αποθηκεύονται στη μνήμη του διακομιστή. Oι πελάτες έχουν πρόσβαση σε αυτή και μπορούν να ανακτήσουν στοιχεία που τους είναι αναγκαία τη δεδομένη στιγμή.Προσθήκη νέας απάντησης