Τι είναι Client;


Στον χώρο της πληροφορικής, τι σημαίνει Client;

Απαντήσεις

Client σημαίνει πελάτης. Στην πληροφορική σημαίνει κάθε Η/Υ ή ένα πρόγραμμα Η/Υ που αναζητεί δεδομένα ή υπηρεσίες από άλλο Η/Υ. Ένας σταθμός εργασίας (PC workstation) ο οποίος αναζητεί ένα φάκελο από ένα διακομιστή (server) είναι πελάτης του διακομιστή. Ο προσωπικός υπολογιστής που αναζητεί δεδομένα από το διαδίκτυο είναι πελάτης του διαδικτύου. O H/Υ που παρέχει τα δεδομένα ή τις υπηρεσίες καλείται host (host PC, host server, host Internet).Προσθήκη νέας απάντησης