Τι είναι Classic and Electron Card;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνουν οι όροι Classic Card και Electron Card;

Απαντήσεις

Σημαίνει κλασσική και ηλεκτρονική κάρτα. Αποτελούν είδη της πιστωτικής κάρτας που συνήθως πλην των τυπικών διευκολύνσεων προσφέρουν στον κάτοχο αυτής αυξημένα πιστωτικά όρια, ευελιξία στα μέσα πληρωμής, ασφαλιστική κάλυψη αγορών (shopping protection), ταξιδιωτική ασφάλιση εάν το εισιτήριο έχει αποκτηθεί μέσω της κάρτας και αποζημίωση χρεωστικού υπολοίπου σε περίπτωση σοβαρού ατυχήματος.Προσθήκη νέας απάντησης