Τι είναι Chief Marketing Officer (CMO);


Στον χώρο των επιχειρήσεων, τι σημαίνει ο όρος Chief Marketing Officer (CMO);

Απαντήσεις

Είναι το ανώτατο στέλεχος για την προώθηση των πωλήσεων. Συνήθως αναφέρεται στο ανώτατο εκτελεστικό στέλεχος της επιχείρησης (CEO) και είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση των πωλήσεων, την ανάπτυξη προϊόντων, τη διαχείριση των διαύλων διανομής, τις δημόσιες σχέσεις και την επικοινωνία με τους πελάτες. Προβαίνει σε έρευνα αγοράς και εισηγείται την ανάπτυξη των δομών της επιχείρησης για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών όπως βελτιώσεις των πληροφοριακών συστημάτων, δημιουργία και ανάπτυξη του διαδικτυακού τόπου της επιχείρησης και τη διάθεση των αναγκαίων υλικών και ανθρώπινων πόρων για την επίτευξη του στόχου της προώθησης των πωλήσεων.

Είναι ο επικεφαλής υπεύθυνος μάρκετινγκ (CMO) ή διευθυντής μάρκετινγκ. Είναι ένας εταιρικός διευθυντής, υπεύθυνος για δραστηριότητες μάρκετινγκ σε έναν οργανισμό.

Προσθήκη νέας απάντησης