Τι είναι Chief Administrative Officer (CAO);


Στον χώρο των επιχειρήσεων, τι σημαίνει ο όρος Chief Administrative Officer (CAO);

Απαντήσεις

Chief Administrative Officer (CAO) σημαίνει ανώτατο διοικητικό στέλεχος. Είναι υπεύθυνος για τη διοικητική διαχείριση της επιχείρησης και ιδιαίτερα τις καθημερινές πράξεις και συναλλαγές. Αναφέρεται στο ανώτατο εκτελεστικό στέλεχος (CEO). Σε ορισμένες, όμως, εταιρίες είναι το ανώτατο στέλεχος και συνήθως φέρει τον τίτλο του προέδρου.Προσθήκη νέας απάντησης