Τι είναι Chicago PMI (Purchasing Managers’ Index);


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Chicago PMI (Purchasing Managers’ Index);

Απαντήσεις

Chicago PMI (Purchasing Managers’ Index) = περιφερειακός δείκτης βιομηχανικής δραστηριότητας που εκδίδει στις 10.00 π.μ της τελευταίας εργάσιμης ημέρας κάθε μήνα η Chicago Purchasing Managers Association με βάση απαντήσεις τουλάχιστον 200 στελεχών επιχειρήσεων. Το σημείο αναφοράς είναι ο αριθμός 50. Κάθε επίπεδο κάτω από το 50 δείχνει μία μείωση της βιομηχανικής δραστηριότητας ενώ άνω του 50 σημαίνει επέκταση. Ο δείκτης είναι το σύνολο επτά επί μέρους δεικτών που αφορούν τις νέες παραγγελίες, την παραγωγή, τους χρόνους παράδοσης των προμηθειών, τη σώρευση των καθυστερήσεων παράδοσης βιομηχανικών προϊόντων, τα αποθέματα, τις τιμές και την απασχόληση.Προσθήκη νέας απάντησης