Τι είναι Cheque Guarantee Cards;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Cheque Guarantee Cards;

Απαντήσεις

Cheque Guarantee Cards = κάρτες εγγύησης επιταγών. Μία επιταγή η εξόφληση της οποίας γίνεται με την επίδειξη μιας τραπεζικής κάρτας η οποία χρησιμεύει σαν εγγύηση αυτής. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η ευρωεπιταγή (eurocheque). Αποτελείται από μία εγγυημένη επιταγή που συνοδεύεται από μία τραπεζική κάρτα.Προσθήκη νέας απάντησης