Τι είναι Cheapest to deliver bond (CTD);


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Cheapest to deliver bond (CTD);

Απαντήσεις

Cheapest to deliver bond (CTD) = το φθηνότερο παραδοτέο ομόλογο. Στη λήξη ενός συμβολαίου μελλοντικής εκπλήρωσης (future) ο πωλητής πρέπει να επιλέξει από ένα καλάθι παραδοτέων ομολόγων το φθηνότερο. Για να καταλήξει στην επωφελέστερη επιλογή, ο πωλητής υπολογίζει το ποσό του ομολόγου που πρέπει να παραδώσει συγκρίνοντας τα ποσά με τις τρέχουσες τιμές της αγοράς, δηλαδή ποιο ομόλογο αναμένεται να έχει το μεγαλύτερο κέρδος ή τη μικρότερη ζημία για τον πωλητή.Προσθήκη νέας απάντησης