Τι είναι Chartist;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Chartist;

Απαντήσεις

Chartist ονομάζεται ο τεχνικός αναλυτής που χρησιμοποιεί γραφήματα (charts) για την ανάλυση της συμπεριφοράς των τιμών συναλλάγματος, μετοχών, ομολόγων και εμπορευμάτων στο παρελθόν και να προβλέψει μέσω αυτών τις κινήσεις των τιμών στο μέλλον.Προσθήκη νέας απάντησης