Τι είναι Chart;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Chart;

Απαντήσεις

Chart είναι ο χάρτης, το γράφημα. Είναι η γραφική παράσταση της εξέλιξης των τιμών συναλλάγματος, μετοχών, ομολόγων ή άλλων χρηματοοικονομικών μέσων στη διάρκεια μιας συγκεκριμένης περιόδου.Προσθήκη νέας απάντησης