Τι είναι Charge Card;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Charge Card;

Απαντήσεις

Charge Card σημαίνει κάρτα διευκολύνσεων. Παρέχει στον κάτοχο πίστωση για αγορές ή αναλήψεις. Όμως, οι μηνιαίες συναλλαγές είναι απαιτητές για εξόφληση στο σύνολό τους, διαφορετικά ο κάτοχος επιβαρύνεται με τόκους ή/και έξοδα. Οι κάρτες διευκολύνσεων συνοδεύονται σχεδόν πάντα από ετήσια συνδρομή.Προσθήκη νέας απάντησης