Τι είναι Changeover weekend;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Changeover weekend;

Απαντήσεις

Changeover weekend σημαίνει το Σαββατοκύριακο της μετατροπής. Αναφέρεται στη μετάβαση από τα εθνικά νομίσματα των χωρών που συμμετείχαν στο πρώτο κύμα της OΝΕ στο ευρώ.Oι σχετικές εργασίες άρχισαν νωρίς το απόγευμα της Πέμπτης, 31ης Δεκεμβρίου 1998 και ολοκληρώθηκαν αργά το απόγευμα της Κυριακής, 3ης Ιανουαρίου 1999. Για το λόγο αυτό, το διάστημα αυτό είναι γνωστό και σαν τριήμερο της μετάβασης. Η εκκίνηση δόθηκε τις πρώτες απογευματινές ώρες της 31.12.98 με την ανακοίνωση του Συμβουλίου της Ε.Ε για τους αμετάκλητους συντελεστές μετατροπής του ευρώ έναντι των συμμετεχόντων νομισμάτων. Το μεγαλύτερο μέρος του δημοσίου χρέους των κρατών της OΝΕ μετατράπηκε σε ευρώ, δισεκατομμύρια ηλεκτρονικών εγγραφών που περιέχονταν σε βάσεις δεδομένων μετατράπηκαν από τα εθνικά νομίσματα σε ευρώ και τα συστήματα και οι διαδικασίες προσαρμόσθηκαν ώστε να λειτουργούν με το νέο νόμισμα. Η παγκόσμια χρηματοπιστωτική αγορά και η αγορά συναλλάγματος άνοιξαν και με ευρώ στο Σίδνεϋ στις 3.1.99 και ώρα κεντρικής Ευρώπης 6 μ.μ. ενώ οι αγορές της Ε.Ε λειτούργησαν ομαλά σε ευρώ από τις 4.1.99.

Παρόμοια διαδικασία εφαρμόσθηκε και στην Ελλάδα από την 30.12.2000 έως την 1.1.2001. H Tράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) εξέδωσε στις 2.1.2001 δελτίο τύπου σύμφωνα με το οποίο από 2 Iανουαρίου 2001 όλες οι διατραπεζικές συναλλαγές στην αγορά χρήματος διενεργούνται σε ευρώ και η εισαγωγή του ευρώ υπήρξε επιτυχής. Συγκεκριμένα.

• Tέθηκε σε εφαρμογή το νέο λειτουργικό πλαίσιο άσκησης της ενιαίας νομισματικής πολιτικής.

• Mετατράπηκαν σε ευρώ τα δραχμικά υπόλοιπα των λογαριασμών που τηρούσαν τα πιστωτικά ιδρύματα στην TτΕ, τα οποία αφορούν τις πράξεις νομισματικής πολιτικής και τις πάγιες πιστωτικές διευκολύνσεις.

• Eνοποιήθηκαν τα Συστήματα Πληρωμών EPMHΣ σε δραχμές και EPMHΣ σε ευρώ στο ενιαίο Σύστημα Πληρωμών EPMHΣ, το οποίο λειτούργησε κανονικά από το πρωί της 2ας Iανουαρίου 2001 και διακανονίζει πληρωμές αποκλειστικά σε ευρώ. Mέσω του ενιαίου Συστήματος Πληρωμών EPMHΣ διακανονίζονται υποχρεωτικά όλες οι πράξεις νομισματικής πολιτικής που διενεργεί η TτΕ, ως μέλος του Eυρωσυστήματος, με ασφάλεια τίτλους του ελληνικού δημοσίου ή άλλους αποδεκτούς τίτλους.

• Oλοκληρώθηκαν με απόλυτη επιτυχία οι διαδικασίες μετάπτωσης των λογιστικών συστημάτων της TτΕ, καθώς και των συστημάτων που σχετίζονται με τη διαχείριση και τη διαπραγμάτευση των τίτλων του ελληνικού δημοσίου στο περιβάλλον του ευρώ.

• Tέθηκαν σε λειτουργία στο νέο περιβάλλον τα συστήματα επικοινωνίας της TτΕ με την EKT. • Mετατράπηκε το δημόσιο χρέος σε ευρώ, με τη συνεργασία όλων των μελών του Συστήματος Παρακολούθησης Συναλλαγών επί Tίτλων του Δημοσίου με Λογιστική Mορφή και από 2.1.2001 η Hλεκτρονική Δευτερογενής Aγορά Tίτλων (HΔAT) λειτούργησε σε ευρώ, εξασφαλίζοντας αυξημένη εμπορευσιμότητα στους τίτλους του ελληνικού δημοσίου.Προσθήκη νέας απάντησης