Τι είναι Ceteris paribus;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Ceteris paribus;

Απαντήσεις

Λατινική έκφραση χρησιμοποιούμενη ευρύτατα στα οικονομικά. Σημαίνει ότι “όλες οι άλλες παράμετροι παραμένουν σταθερές”. Πρόκειται για υπόθεση εργασίας που απλουστεύει την ανάλυση των ανεξάρτητων μεταβλητών χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η πιθανή επίδραση άλλων ανεξάρτητων μεταβλητών επί άλλων εξαρτημένων μεταβλητών. Για παράδειγμα, μία αύξηση της τιμής ενός προϊόντος θα προκύψει, ceteris paribus, εάν οι πωλήσεις του βαίνουν καλώς και μειώνονται σημαντικά τα αποθέματα αυτού, οπότε η ζήτηση είναι μεγαλύτερη της προσφοράς και για το λόγο αυτό η τιμή του θα πιεσθεί προς τα πάνω. Η υπόθεση αυτή δεν λαμβάνει υπόψη ότι οι τιμές άλλων υποκατάστατων προϊόντων, στα οποία πιθανόν θα στραφεί ο καταναλωτής, θα μειωθούν και με τον τρόπο αυτό θα εξισορροπηθεί η ζήτηση και η προσφορά του εξεταζόμενου προϊόντος.Προσθήκη νέας απάντησης