Τι είναι CEPOL;


Τι είναι European Police College, CEPOL (Collège européen de police);

Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Ελληνικά: Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία. Ιδρύθηκε μετά από απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Τάμπερε (15- 16.10.1999) και απόφαση στη συνέχεια του Συμβουλίου Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (820/JHA/22.12.2000) που τροποποιήθηκε με νεώτερη απόφαση αυτού (567/JHA/28.7.2004). Η Γραμματεία της CEPOL έχει την έδρα της στο Μπράμσχιλ του Ηνωμένου Βασιλείου. Το κόστος λειτουργίας φέρουν τα κράτη μέλη σαν ποσοστό του ΑΕΠ. Διοικείται από Συμβούλιο (Governing Board) που αποτελείται από τους Διευθυντές των εθνικών κέντρων επιμόρφωσης για ανώτερους αξιωματικούς της Αστυνομίας ενώ μπορούν να μετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου αντιπρόσωποι της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου της Ε.Ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Europol. Λειτουργεί με τη μορφή δικτύου με τη συνένωση των εθνικών ιδρυμάτων εκπαίδευσης των ανώτερων στελεχών των αστυνομικών υπηρεσιών των κρατών μελών ενώ συνεργάζεται με τα αντίστοιχα κέντρα ευρωπαϊκών κρατών εκτός Ε.Ε. Βασικός σκοπός του CEPOL είναι να εκπαιδεύσει τους αξιωματικούς των αστυνομιών της Ε.Ε για την πρόληψη και την καταπολέμηση του εγκλήματος, την τήρηση του νόμου, της τάξης και της δημόσιας ασφάλειας ιδιαίτερα για ζητήματα με διασυνοριακή διάσταση. Στοχεύει, επίσης, στην απόκτηση γνώσεων επί των εθνικών αστυνομικών συστημάτων και της Europol, της διασυνοριακής συνεργασίας, των μεθόδων καταπολέμησης του εγκλήματος και ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών εκπαιδευτικών αστυνομικών ιδρυμάτων. Οι δραστηριότητες της CEPOL είναι οι εξής:

● η παροχή επιμορφωτικών προγραμμάτων για ανώτατους αξιωματικούς
● η συμβολή της στην προετοιμασία εναρμονισμένων προγραμμάτων για αξιωματικούς της μέσης και κατώτερης ιεραρχίας με έμφαση τη διασυνοριακή συνεργασία των εθνικών αστυνομικών αρχών
● η παροχή εξειδικευμένης επιμόρφωσης στους αξιωματικούς για την καταπολέμηση του διασυνοριακού εγκλήματος και ιδιαίτερα του οργανωμένου εγκλήματος
● η διάδοση των καλύτερων πρακτικών αστυνομικής έρευνας
● η ανάπτυξη και η παροχή εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τη συμμετοχή των αστυνομικών δυνάμεων της Ε.Ε σε μη στρατιωτικές αποστολές διαχείρισης κρίσεων
● η παροχή επιμόρφωσης σε αξιωματικούς της αστυνομίας των κρατών που υποβάλλουν αίτηση ένταξης στην Ε.Ε
● η διευκόλυνση ανταλλαγών και αποσπάσεων αξιωματικών για εκπαιδευτικούς σκοπούς
● η ανάπτυξη ηλεκτρονικού δικτύου για την εκτέλεση της αποστολής της
● η συνδρομή σε ανώτερους αξιωματικούς για την εκμάθυνση ξένων γλωσσών.Προσθήκη νέας απάντησης