Τι είναι Central Credit Register (CCR);


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Central Credit Register (CCR);

Απαντήσεις

Είναι το κεντρικό μητρώο πιστωτικών κινδύνων. Είναι το πληροφορικό ηλεκτρονικό σύστημα στη διάθεση των κεντρικών τραπεζών, των πιστωτικών και χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων και άλλων αρχών με στοιχεία για τη συνολική χρεωστική θέση των επιχειρήσεων και των ιδιωτών.Προσθήκη νέας απάντησης