Τι είναι Central Counterparty;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Central Counterparty;

Απαντήσεις

Central Counterparty = κεντρικός αντισυμβαλλόμενος. Ο διαμεσολαβητής που λειτουργεί σε συμβάσεις που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε μία ή περισσότερες χρηματαγορές και αναλαμβάνει τον ρόλο αγοραστή έναντι κάθε πωλητή και πωλητή έναντι κάθε αγοραστή.Προσθήκη νέας απάντησης