Τι είναι Central Bank Counterfeit Deterrence Group (CBCDG);


Απαντήσεις

Είναι η ομάδα εργασίας των κεντρικών τραπεζών για την αποτροπή της παραχάραξης. Συστάθηκε το Μάϊο του 2000 από τους διοικητές των κεντρικών τραπεζών της ομάδας των 10 πιο αναπτυγμένων οικονομικά κρατών (G10). Συμμετέχουν 31 κεντρικές τράπεζες και ιδρύματα εκτύπωσης τραπεζογραμματίων. Συνέρχεται σε ετήσια βάση στην Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών, όπου εδρεύει η Γραμματεία της, με πρόεδρο το Διευθυντή της κεντρικής τράπεζας του Βελγίου (ΒΝΒ) Μαρκ Σαλάντ και διευθυντή σχεδίων τον Λοραίν Λαβιολέτ της Τράπεζας του Καναδά. Το CBCDG ερευνά τους αναδυόμενους κινδύνους παραχάραξης των τραπεζογραμματίων και τον τρόπο αντιμετώπισής τους. Αναπτύσσει σύστημα (Counterfeit Deterrence System) που αποτρέπει την παράνομη αναπαραγωγή των τραπεζογραμματίων από πρόσωπα που χρησιμοποιούν υλικό και λογισμικό ηλεκτρονικού προσωπικού υπολογιστή και εφαρμογές ψηφιακής εικόνας. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα φιλοξενεί το Διεθνές Κέντρο για την Αποτροπή των Παραχαράξεων (International Counterfeit Deterrence Centre, ICDC) που ενεργεί σαν τεχνικό κέντρο για όλα τα μέλη της CBCDG. Η κύρια αποστολή του είναι να παράσχει τεχνική υποστήριξη και να λειτουργεί ένα συγκεντρωτικό επικοινωνιακό σύστημα που εξυπηρετεί όλα τα μέρη που εμπλέκονται στον αγώνα για την καταπολέμηση των παραχαράξεων. Επιπρόσθετα, το ICDC διατηρεί μία δημόσια ιστοσελίδα που παρέχει οδηγίες και πληροφόρηση αναφορικά με την αναπαραγωγή των εικόνων των τραπεζογραμματίων καθώς και προσβάσεις σε αντίστοιχες ιστοσελίδες των κρατών μελών της CBCDG.

 Προσθήκη νέας απάντησης