Τι είναι Cellular telephone;


Απαντήσεις

Cellular telephone σημαίνει κυτταρικό τηλέφωνο. Ένας τύπος επικοινωνίας στα βραχέα κύματα αναλογικής ή ψηφιακής τεχνολογίας που χρησιμοποιεί ασύρματη σύνδεση μέσω κινητού τηλεφώνου για να συνδεθεί με τον πλησιέστερο αναμεταδότη κινητής τηλεφωνίας. Η υπηρεσία αυτή χρησιμοποιείται σε αστικές περιοχές και σε μεγάλους αυτοκινητόδρομους όπου ο χρήστης όταν απομακρύνεται από μία περιοχή αποσυνδέεται από τον αναμεταδότη της περιοχής αλλά συνδέεται αυτόματα με τον πλησιέστερο αναμεταδότη (cell transmitter) της νέας περιοχής.Προσθήκη νέας απάντησης