Τι είναι CEDEFOP;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος CEDEFOP;

Απαντήσεις

CEDEFOP σημαίνει Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Centre Européen pour le Dévelopment de la Formation Professionnelle ή στα αγγλικά European Centre for the Development of Vocational Training).

Ιδρύθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση το 1975 στο Βερολίνο και το 1995 η έδρα του μεταφέρθηκε στη Θεσσαλονίκη. Διαθέτει ένα γραφείο συνδέσμου στις Βρυξέλλες. Αποσκοπεί στην προώθηση της δια βίου μάθησης στη διευρυμένη Ε.Ε μέσω της παροχής πληροφόρησης και της ανάλυσης των συστημάτων, πολιτικών, ερευνών και πρακτικών της επαγγελματικής κατάρτισης και επιμόρφωσης. Διοικείται από Δ.Σ στο οποίο μετέχουν εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Εργοδοτών (UNICE), της Συνομοσπονδίας των Ευρωπαϊκών Συνδικάτων (ETYC) ενώ εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Νορβηγία και Ισλανδία) μετέχουν σαν παρατηρητές. Οι δραστηριότητες του CEDEFOP είναι οι εξής:

1) η ενθάρρυνση της έρευνας για την ανάπτυξη και τη διάδοση της γνώσης σε θέματα μάθησης και επιμόρφωσης

2) η παροχή πρόσφατης και σε βάθος πληροφόρησης για τα συστήματα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης

3) η διεξαγωγή συνεδρίων για την επαγγελματική κατάρτιση και επιμόρφωση με τη συμμετοχή των συνεργατών του και άλλων ενδιαφερομένων

4) η τεχνική παραγωγή των δημοσιεύσεων του CEDEFOP, μετάφραση, προώθηση και διανομή αυτών συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής σε εκθέσεις και διαλέξεις

5) το CEDEFOP είναι επίσης υπεύθυνο για τη λειτουργία ενός δικτυακού τόπου (www.trainingvillage) αμφίδρομης επικοινωνίας ― του λεγόμενου «Ευρωπαϊκού Χωριού Κατάρτισης» (European Training Village).Προσθήκη νέας απάντησης