Τι είναι Cash-recycling machines (CRM);


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Cash-recycling machines (CRM);

Απαντήσεις

Cash-recycling machines (CRM) σημαίνει μηχανήματα ανακύκλωσης μετρητών. Μηχανήματα των πιστωτικών ιδρυμάτων που παρέχουν στους πελάτες τους τραπεζογραμμάτια που έχουν κατατεθεί προηγούμενα από άλλους πελάτες με την προϋπόθεση ότι αυτά έχουν ελεγχθεί προηγούμενα για τη γνησιότητα και την καταλληλότητα αυτών. Στην Ευρωζώνη, τα μηχανήματα αυτά πρέπει, πριν τεθούν στην κυκλοφορία, να έχουν ελεγχθεί από την κεντρική τράπεζα προκειμένου να διαπιστωθεί η ικανότητα εντοπισμού των πλαστών τραπεζογραμματίων ευρώ. Επίσης, τα πιστωτικά ιδρύματα δεσμεύονται για την ενημέρωση του λογισμικού των CRM ώστε να εντοπίζονται νέοι τύποι πλαστών τραπεζογραμματίων.Προσθήκη νέας απάντησης