Τι είναι Cash or title option (COTO);


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Cash or title option (COTO);

Απαντήσεις

Cash or title option (COTO) σημαίνει επιλογή μετρητών ή χρεογράφων. Πρόκειται για όρο που σημαίνει τη στρατηγική διαπραγμάτευσης αντίστροφα με την τάση της αγοράς (countercyclical strategy). Για παράδειγμα, ο επενδυτής αγοράζει μετοχές όταν οι τιμές πέφτουν με την ελπίδα ανάκαμψης στο μέλλον.Προσθήκη νέας απάντησης