Τι είναι Cash market;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Cash market;

Απαντήσεις

Cash market σημαίνει αγορά μετρητών. Ο όρος απαντάται με πολλές έννοιες όπως: α) αγορά όψεως (spot) όπου η συναλλαγή διακανονίζεται με την παράδοση του χρηματοοικονομικού μέσου ή του εμπορεύματος και την καταβολή μετρητών μέσα σε δύο ημέρες από τη σύναψη αυτής σε αντίθεση με την προθεσμιακή αγορά β) αγορά για την αγορά και πώληση φυσικών νομισμάτων σε αντίθεση με την αγορά παραγώγων προϊόντων γ) αγορά για την αγοραπωλησία εμπορευμάτων έναντι μετρητών σε αντίθεση με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures).Προσθήκη νέας απάντησης