Τι είναι Cash-in machines (CIM);


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Cash-in machines (CIM);

Απαντήσεις

Cash-in machines (CIM) είναι τα μηχανήματα μετρητών. Εγκαθίστανται από μεγάλα καταστήματα λιανικών πωλήσεων ή τροφίμων για την είσπραξη μετρητών από τους πελάτες τους ή χρησιμοποιούνται στα ταξί ή στο εμπόριο με παράδοση των προϊόντων στην επιχείρηση ή στην κατοικία του πελάτη. Πρέπει να φέρουν αισθητήρες ελέγχου της γνησιότητας και της καταλληλότητας των τραπεζογραμματίων. Για τα μηχανήματα κατάθεσης μετρητών των πιστωτικών ιδρυμάτων βλέπε τον όρο Depositing/cash-in machines.Προσθήκη νέας απάντησης