Τι είναι Cash on delivery (COD);


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Cash on delivery (COD);

Απαντήσεις

Cash on delivery (COD) σημαίνει καταβολή μετρητών με την παράδοση του προϊόντος. Αναφορικά με τα ομόλογα, η πρακτική αυτή σημαίνει ότι οι θεσμικοί επενδυτές καταβάλλουν πλήρως την τιμή αγοράς του ομολόγου σε μετρητά.Προσθήκη νέας απάντησης