Τι είναι Cash Card;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Cash Card;

Απαντήσεις

Cash Card είναι η κάρτα ανάληψης μετρητών. Εκδίδεται από τράπεζες σε πελάτες τους που έχουν λογαριασμό καταθέσεων. Με την κάρτα μετρητών ο κάτοχος έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιεί στις αυτόματες ταμειολογιστικές μηχανές (ATMs, Automatic Teller Machines) ένα μεγάλο εύρος συναλλαγών (αναλήψεις, καταθέσεις, μεταφορά υπολοίπου, πληρωμή λογαριασμών, κλπ) χωρίς να είναι απαραίτητο να μεταβαίνει στις θυρίδες των τραπεζών. Οι κάρτες μετρητών όπως οι πιστωτικές, οι χρεωστικές και οι έξυπνες κάρτες φέρουν μία μαγνητική ταινία στην πίσω τους όψη, στην οποία είναι αποθηκευμένες πληροφορίες για τους λογαριασμούς του κατόχου. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρήση της κάρτας μετρητών, είναι ο κάτοχος να πληκτρολογήσει σωστά τον προσωπικό αριθμό ταυτοποίησης (ΡΙΝ).Προσθήκη νέας απάντησης