Τι είναι Cartel;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Cartel;

Απαντήσεις

Cartel είναι μία ομάδα κρατών ή επιχειρήσεων που ενεργούν από κοινού σαν ένας παραγωγός για να ελέγξουν την αγορά και ιδιαίτερα για να επηρεάσουν τις τιμές των προϊόντων. Η συνηθέστερη μέθοδος που χρησιμοποιεί ένα cartel είναι η μείωση της παραγωγής προκειμένου να αυξηθεί η τιμή του προϊόντος. Χαρακτηριστικό παράδειγμα διακρατικού cartel είναι ο Οργανισμός Πετρελαιοεξαγωγικών Κρατών (OPEC, Organization of Petroleum Exporting Countries, βλέπε όρο).Προσθήκη νέας απάντησης