Τι είναι Carry trade;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Carry trade;

Απαντήσεις

Carry trade σημαίνει τοποθέτηση επιτοκιακού πλεονεκτήματος. Μία επενδυτική στρατηγική σύμφωνα με την οποία δανειζόμαστε σε ένα νόμισμα με χαμηλό επιτόκιο και στη συνέχεια το προϊόν του δανείου το μετατρέπουμε και το τοποθετούμε σε άλλο νόμισμα με μεγαλύτερο επιτόκιο. Η διαφορά μεταξύ των δύο επιτοκίων αποτελεί το κέρδος του επενδυτή. Για παράδειγμα, δανειζόμαστε για μία εβδομάδα 100.000 ευρώ με επιτόκιο 4%. Για το ίδιο διάστημα μετατρέπουμε τα ευρώ σε λίρες Αγγλίας και τις δανείζουμε με επιτόκιο 5,50%. Το carry trade προϋποθέτει: α) μικρή μεταβλητότητα των τιμών που ενισχύει την προβλεψιμότητα στην εξέλιξη των ισοτιμιών. Σε αντίθετη περίπτωση προκύπτει σοβαρός συναλλαγματικός κίνδυνος και β) διατήρηση συνθηκών υψηλής ρευστότητας ώστε να είναι εφικτός ανά πάσα στιγμή ο δανεισμός σε διαφορετικά νομίσματα υπό συνθήκες φυσιολογικής διαμόρφωσης των ισοτιμιών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα δανεισμού σε carry trade currencies για το έτος 2006 ήταν κύρια σε ιαπωνικά γεν (παρεμβατικό επιτόκιο 0,25%) και δευτερευόντως σε ελβετικά φράγκα (1,25% έως 2,25%) και στη συνέχεια η επένδυση σε ένα ή περισσότερα από τα εξής υψηλότοκα νομίσματα: δολάριο ΗΠΑ (5,25%), λίρα Αγγλίας (5%), δολάριο Αυστραλίας (6,25%), δολάριο Καναδά (4,25%) δολάριο Νέας Ζηλανδίας (7,25%), ευρώ και νορβηγική κορώνα (3,50%) και κορώνα Σουηδίας (3%). Για το διάστημα μέχρι τη ρευστοποίηση της θέσης συνηθίζεται η τοποθέτηση σε μετοχές, ομόλογα και άλλα χρηματοπιστωτικά προϊόντα εκπεφρασμένα στο υψηλότοκο νόμισμα.Προσθήκη νέας απάντησης