Τι είναι Caribbean Development Bank (CDB);


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Caribbean Development Bank (CDB);

Απαντήσεις

Ελληνικά: Τράπεζα Ανάπτυξης της Καραϊβικής. Ιδρύθηκε το 1969 και λειτούργησε το επόμενο έτος με έδρα το Γουίλντευ, Σαιν Μισέλ των νήσων Μπαρμπάντος.
• Έχει σαν αποστολή να συμβάλει στην αρμονική οικονομική πρόοδο και ανάπτυξη των κρατών μελών της Καραϊβικής, να προωθεί την οικονομική συνεργασία και ολοκλήρωση με ιδιαίτερη έμφαση τη βοήθεια στις λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές, να χρηματοδοτεί αναπτυξιακά σχέδια και επενδυτικά προγράμματα, να συμβάλει στην ανάπτυξη των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και να προάγει το διεθνές εμπόριο κύρια μεταξύ των κρατών μελών.

• Τα μέλη διακρίνονται σε:

α) 18 κράτη και περιοχές της Καραϊβικής που ονομάζονται περιφερειακά μέλη (Regional members), προς τα οποία κατευθύνεται η χρηματοδοτική υποστήριξη, και είναι τα εξής: Αϊτή, Ανγκουίλα, Αντίγκουα και Μπαρμπούντα, Γουιάνα, Γρενάδα, Μονσερράτ, Μπελίσε, Νησιά Καϋμάν, Μπαρμπάντος, Μπαχάμες, Ντομίνικα, Βρετανικές Παρθένες Νήσοι, Σαιν Κιτς και Νέβις, Σαιν Λουτσία, Σαιν Βενσάν και Γρεναδίνες, Τζαμάϊκα, Τρινιντάτ και Τομπάγκο, Τερκς και Νησιά Κάϊκος.

β) Το 1974, 1978 και 1982 έγιναν δεκτά σαν περιφερειακά μέλη χωρίς δικαίωμα δανεισμού (Other Regional Members or Regional Non-Borrowing Members), αντίστοιχα η Βενεζουέλα, η Κολομβία και το Μεξικό

γ) μη περιφερειακά μέλη χωρίς δικαίωμα δανεισμού (Non regional, Non-Borrowing members) που πρέπει να είναι μέλη του ΟΗΕ ή των εξειδικευμένων οργανισμών αυτού ή του Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας. Μη περιφερειακά μέλη είναι η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιταλία, ο Καναδάς και η Κίνα.

• Χρηματοπιστωτικοί πόροι της CDB είναι: α) οι τακτικοί πόροι του κεφαλαίου που απαρτίζονται κύρια από τη συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο και το δανεισμό και β) ειδικοί πόροι κεφαλαίου.

• Η CDB διοικείται από το Συμβούλιο των Διοικητών (Board of Governors) που συνεδριάζει μια φορά το χρόνο και έκτακτα όταν προκύψει μείζον θέμα και το Συμβούλιο των Διευθυντών (Board of Directors) αποτελούμενο από 17 Διευθυντές που ασκεί τη καθημερινή διαχείριση της Τράπεζας. Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου των Διευθυντών και δύο Αντιπρόεδροι, ο ένας για τις χρηματοδοτήσεις και τη Γραμματεία και ο έτερος για τις λοιπές τραπεζικές συναλλαγές, είναι υπεύθυνοι για το συντονισμό και την οργάνωση της Τράπεζας. Το προσωπικό της CDB αποτελείται από 99 επαγγελματικά στελέχη από 11 χώρες και 98 υποστηρικτικό προσωπικό από τα Νησιά Μπαρμπάντος όπου είναι η έδρα της Τράπεζας.Προσθήκη νέας απάντησης