Τι είναι Carat;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Carat;

Απαντήσεις

Carat είναι το καράτι.

1) Μονάδα μέτρησης του βάρους ενός διαμαντιού. Ένα καράτι ισούται με 0,2 γραμμάρια.

2) Βαθμός καθαρότητας του χρυσού. Ο καθαρός χρυσός είναι 24 καρατίων. Κράμα χρυσού έχουμε όταν είναι 18 καρατίων οπότε η καθαρότητα σε χρυσό είναι 75%, 14 καρατίων οπότε η καθαρότητα είναι 58% και 9 καρατίων που αντιστοιχεί σε καθαρότητα χρυσού 37,5%.Προσθήκη νέας απάντησης