Τι είναι Capital gain and capital loss;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Capital gain and capital loss;

Απαντήσεις

Capital gain and capital loss σημαίνει κέρδος ή ζημία κεφαλαίου.

Capital gain είναι μία αύξηση της αξίας του κεφαλαίου που έχει επενδυθεί π.χ σε μια μετοχή, ένα ομόλογο ή ένα ακίνητο που προκύπτει εάν αυτό πωληθεί. Εάν μία μετοχή αγοράσθηκε με 10 ευρώ και πωληθεί 14 ευρώ καταγράφεται μικτό κεφαλαιακό κέρδος 4 ευρώ ανά μετοχή. Το καθαρό κεφαλαιακό κέρδος θα προκύψει εάν αφαιρεθεί η προμήθεια της επενδυτικής ή χρηματιστηριακής εταιρίας. Εάν ένα ομόλογο αγοράσθηκε στη δευτερογενή αγορά στο 99 και πωληθεί στο 102 θα προκύψει κέρδος του επενδυόμενου κεφαλαίου. Από την ίδια επένδυση μπορεί να προκύψει κέρδος και από το εισπραττόμενο περιοδικά ποσό του κουπονιού αλλά αυτό εξαρτάται από την κίνηση των επιτοκίων της αγοράς. Στην περίπτωση των ακινήτων, καταγράφεται π.χ κεφαλαιακό κέρδος 20.000 ευρώ εάν πωλήσουμε ένα διαμέρισμα με 300.000 ευρώ ενώ το έχουμε αγοράσει 280.000 ευρώ. Capital loss καταγράφεται όταν το περιουσιακό στοιχείο πωληθεί κάτω από την τιμή κτήσης του. Για να προκύψει η καθαρή κεφαλαιακή ζημία πρέπει να προσθέσουμε και τα σχετικά έξοδα (προμήθειες, φόροι κλπ).Προσθήκη νέας απάντησης