Τι είναι Call date;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Call date;

Απαντήσεις

Call date είναι μία ημερομηνία, καθοριζόμενη κατά την έκδοση ενός ομολόγου, πριν από τη λήξη αυτού κατά την οποία ο εκδότης μπορεί να αποπληρώσει μέρος του ομολόγου σε μια καθορισμένη τιμή.Προσθήκη νέας απάντησης