Τι είναι Call accounts;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Call accounts;

Απαντήσεις

Call accounts είναι λογαριασμοί με μία ρήτρα η οποία προβλέπει ότι η ανάληψη των κεφαλαίων μπορεί να γίνει μόνο μετά από μία προειδοποίηση 24 ωρών.

 Προσθήκη νέας απάντησης