Τι είναι Calendar spread;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Calendar spread;

Απαντήσεις

Calendar spread σημαίνει ημερολογιακή επικαταλλαγή. Στρατηγική επί συμβολαίων δικαιωμάτων προαίρεσης (options) που αναπτύσσεται με την ταυτόχρονη αγορά και πώληση options της ιδίας κλάσεως (same asset class), στην ίδια τιμή εξάσκησης του δικαιώματος αλλά με διαφορετικές ημερομηνίες λήξης.Προσθήκη νέας απάντησης