Τι είναι Cache;


Στον χώρο της πληροφορικής, τι σημαίνει Cache;

Απαντήσεις

Cache είναι η κρυφή μνήμη. Είναι ένας τύπος μνήμης του Η/Υ ο οποίος χρησιμοποιείται για την ταχεία και εύκολη πρόσβαση σε δεδομένα που είναι αναγκαία με μεγάλη συχνότητα στον χρήστη. Συνδέεται απευθείας με συγκεκριμένα εξαρτήματα του Η/Υ όπως με την κεντρική μονάδα επεξεργασίας (CPU, Central Processing Unit) και είναι εγκατεστημένη μεταξύ του CPU και της κύριας μνήμης. Επιτρέπει την αντιγραφή ορισμένων δεδομένων από την κύρια μνήμη. Ο χρήστης που αναζητά αυτά τα δεδομένα δεν χρειάζεται να απευθύνεται πλέον στην κύρια μνήμη αλλά στην κρυφή μνήμη η οποία είναι πιο εύκολα και γρήγορα προσβάσιμη. Η CPU έχει συνήθως κάποια ποσότητα ενσωματωμένης κρυφής μνήμης που ανέρχεται σε 128 KB ή περισσότερο. Οι σκληροί δίσκοι νέας γενιάς ενσωματώνουν κρυφή μνήμη περισσότερο από 512ΚΒ. Άλλως, κρυφή μνήμη είναι μια περιοχή προσωρινής αποθήκευσης αντιγράφων αρχείων του ιντερνετικού ιστού για γρήγορη προσπέλαση, είτε στη μνήμη του υπολογιστή, είτε σε ένα αρχείο δίσκου. Όταν ο Internet Explorer ανακαλεί κάποιο στοιχείο από την κρυφή μνήμη, το στοιχείο αυτό δε χρειάζεται να ληφθεί από τη θέση του ιστού αλλά από το cache με αποτέλεσμα να αυξάνεται η ταχύτητα ανάκτησης.Προσθήκη νέας απάντησης