Τι είναι Cable modem;


Απαντήσεις

Ο καλωδιακός διαμορφωτής (Cable modem) επιτρέπει στον χρήστη την πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω μιας καλωδιακής υπηρεσίας τηλεόρασης.Προσθήκη νέας απάντησης