Τι είναι Buyout;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Buyout;

Απαντήσεις

Buyout είναι η εξαγορά μιας επιχείρησης ή η απόκτηση του ελέγχου των δικαιωμάτων ψήφου στη γενική συνέλευση των μετόχων.Προσθήκη νέας απάντησης