Τι είναι Buy-in;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Buy-in;

Απαντήσεις

Buy-in είναι η πρακτική σύμφωνα με την οποία ένας δανειστής χρεογράφων αναγκάζεται να αγοράσει από την ανοικτή αγορά χρεόγραφα για να αντικαταστήσει αυτά που δάνεισε διότι ο δανεισθείς δεν είναι σε θέσει να του τα επιστρέψει.Προσθήκη νέας απάντησης