Τι είναι Business cycle;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Business cycle;

Απαντήσεις

Business cycle σημαίνει «επιχειρηματικός κύκλος». Η περιοδική αλλά ακανόνιστη προς τα άνω και κάτω κίνηση της οικονομικής δραστηριότητας που μετράται από τις διακυμάνσεις στο καθαρό ΑΕΠ και άλλες μακροοικονομικές μεταβλητές. Κάθε κύκλος διαρκεί 4, 5 ή 10 έτη. Χαρακτηρίζεται είτε από φαινόμενα ύφεσης είτε από στασιμότητα ή ανάκαμψη ή έκρηξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας. O επιχειρηματικός κύκλος βρισκόταν π.χ. στο κατώτερο σημείο του στη μεγάλη κρίση (κραχ) της δεκαετίας του 20 και του 30, σε ύφεση στο Ηνωμένο Βασίλειο το 1990-1992 και στην Ιαπωνία το 1998-2003 και σε εντυπωσιακή ανάκαμψη στις ΗΠΑ την περίοδο 1991-2000. Λόγω της παγκοσμιοποίησης της οικονομίας, της μετάδοσης των κρίσεων και της σπουδαιότητας των τιμών βασικών πρώτων υλών (π.χ. του πετρελαίου) είναι δυνατόν να υπάρξουν και διεθνείς επιχειρηματικοί κύκλοι. Η επίδραση του διεθνούς κύκλου μεταδίδεται από χώρα σε χώρα όχι μόνο από τις αποφάσεις του ιδιωτικού τομέα για τις εισαγωγές - εξαγωγές και των αποτελεσμάτων τους στην κατανάλωση, τις επενδύσεις και την αγορά εργασίας αλλά και από την αλλαγή της οικονομικής πολιτικής κυβερνήσεων ή μιας ομάδας χωρών.Προσθήκη νέας απάντησης