Τι είναι Buoyant market;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Buoyant market;

Απαντήσεις

Buoyant market σημαίνει «ζωηρή αγορά». Η αγορά στην οποία οι τιμές έχουν την τάση να αυξάνονται με μία αξιοσημείωτη δυναμικότητα.Προσθήκη νέας απάντησης