Τι είναι Building society;


Στον χώρο της πληροφορικής, τι σημαίνει Building society;

Απαντήσεις

Αρχικά ήσαν μη κερδοσκοπικές εταιρίες του Ηνωμένου Βασιλείου με αποκλειστικό σκοπό να παρέχουν στεγαστικά δάνεια στα μέλη τους τα οποία δικαιούνταν και μερίδιο επί των κερδών. Με τη Building Societies Act του 1986 επετράπη να προσφέρουν και άλλες υπηρεσίες στα μέλη τους όπως παροχή μη εγγυημένων προσωπικών δανείων, πωλήσεις κατοικιών, ασφαλιστικά προϊόντα και συντάξεις. Τα τελευταία χρόνια, τα μεγάλα building societies συγχωνεύθηκαν με τράπεζες ή μετατράπηκαν σε τράπεζες με τα κέρδη τους να διανέμονται πλέον στους μετόχους παρά στα μέλη τους.Προσθήκη νέας απάντησης