Τι είναι Buffer;


Στον χώρο της πληροφορικής, τι σημαίνει Buffer;

Απαντήσεις

Buffer είναι η χωρητικότητα μίας ενδιάμεσης ή προσωρινής μνήμης H/Y που χρησιμοποιείται για να αποθηκεύει δεδομένα, τα οποία στη συνέχεια μεταφέρονται από μία συσκευή σε άλλη όπως π.χ. από ένα H/Y σε εκτυπωτή ή από ένα μηχανογραφικό σύστημα διαχείρισης διαθεσίμων σε ένα σύστημα λογιστικής επεξεργασίας. Άλλως, buffer είναι μία περιοχή δεδομένων σε ένα Η/Υ η οποία μοιράζεται μεταξύ του υλικού (hardware) και του λογισμικού (software) και λειτουργεί με διαφορετικές ταχύτητες ή με διάφορες προτεραιότητες. Επιτρέπει σε κάθε συσκευή ή διαδικασία να λειτουργεί χωρίς να εμποδίζεται από άλλη. Είναι ένα ενδιάμεσο σημείο για να επιταχύνει την ταχύτητα μιας δραστηριότητας και να συντονίζει διαφορετικές εφαρμογές. Σημαίνει και το απόθεμα ασφαλείας μνήμης που χρησιμοποιείται σε έκτακτες περιπτώσεις.Προσθήκη νέας απάντησης