Τι είναι Bubble;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Bubble;

Απαντήσεις

Bubble είναι η κερδοσκοπία που βασίζεται στη διασπορά ψευδών ειδήσεων σχετικά με τις μελλοντικές τιμές χρεογράφων και ιδιαίτερα τις τιμές των μετοχών.Προσθήκη νέας απάντησης