Τι είναι Buba;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Buba;

Απαντήσεις

Buba είναι το συντετμημένο όνομα της Ομοσπονδιακής Τράπεζας της Γερμανίας Deutsche Bundesbank.

 Προσθήκη νέας απάντησης