Τι είναι Brokerage house;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Brokerage house;

Απαντήσεις

Brokerage house είναι ένα πρόσωπο ή μια εταιρία διαμεσολάβησης που αποτελείται από διαμεσολαβητές της αγοράς (brokers) που διαβιβάζουν ή δέχονται εντολές αγοράς ή πώλησης επί χρηματοπιστωτικών προϊόντων ή εμπορευμάτων συμπεριλαμβανομένων των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) και των συμβολαίων δικαιωμάτων προαίρεσης επί συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης (options on futures) ενώ δέχονται μετρητά ή άλλα περιουσιακά στοιχεία από τους πελάτες για την υποστήριξη των εντολών.Προσθήκη νέας απάντησης