Τι είναι Broker – Dealer;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Broker – Dealer;

Απαντήσεις

Broker – dealer σημαίνει διαμεσολαβητής της αγοράς - διαπραγματευτής. Σε αντίθεση με τον απλό διαμεσολαβητή (broker) που μεσολαβεί μεταξύ αγοραστών και πωλητών περιουσιακών στοιχείων, ο broker – dealer μπορεί επίσης να ενεργεί και για ίδιο λογαριασμό αγοράζοντας και πουλώντας π.χ. χρεόγραφα προκειμένου να αποκομίσει κέρδος.Προσθήκη νέας απάντησης