Τι είναι Broadcast;


Στον χώρο της πληροφορικής, τι σημαίνει Broadcast;

Απαντήσεις

1) η αποστολή ενός δικτυακού μηνύματος ταυτόχρονα σε πολλούς αποδέκτες. Η τεχνική αυτή είναι ευρύτατα διαδεδομένη στα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Email messages). Διακρίνεται από το multicasting διότι σε αυτό το μήνυμα αποστέλλεται σε ένα επιλεγμένο κατάλογο αποδεκτών.

2) μία συχνότητα μετάδοσης σημάτων για το ραδιόφωνο, την τηλεόραση ή παρόμοιες τηλεπικοινωνιακές εφαρμογές.Προσθήκη νέας απάντησης