Τι είναι Broadband networks;


Στον χώρο της πληροφορικής, τι σημαίνει Broadband networks;

Απαντήσεις

Broadband networks σημαίνει ευρυζωνικά δίκτυα. Δίκτυα τηλεπικοινωνιών που χρησιμοποιούν μία τεχνική για τη μετάδοση πολλαπλών ανεξάρτητων σημάτων, όπως δεδομένα, φωνητικά και μαγνητοσκοπημένα στοιχεία πάνω σε ένα μόνο μέσο μετάδοσης. Με τη νέα αυτή τεχνολογία επιτυγχάνεται η ανταγωνιστικότερη, ταχύτερη και μαζικότερη μεταφορά δεδομένων, ήχων και εικόνων. Τα πρώτα χρόνια εισαγωγής της νέας τεχνολογίας, στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε) προσχωρούσαν στις ευρυζωνικές συνδέσεις περίπου 55.000.000 συνδρομητές. Νεότερα στοιχεία περιέχονταν στην 13η έκθεση προόδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το έτος 2007. Το έτος αυτό προστέθηκαν 19.000.000 νέες ευρυζωνικές γραμμές στην Ε.Ε και ο ευρυζωνικός τομέας παρήγαγε έσοδα 62 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η διείσδυση ανήλθε κατά μέσο όρο στο 20% ενώ στο 30% ήταν η Δανία, οι Κάτω Χώρες, η Σουηδία και η Φινλανδία και μόλις στο 10% η Ελλάδα η οποία κατατάχτηκε στην 24η θέση μεταξύ των 27 κρατών μελών της Ε.Ε. Στην Ελλάδα, οι ευρυζωνικές συνδέσεις παρουσίασαν το 2007 αύξηση 108% σε σχέση με το 2006 και από 488.000 το 2006 έφθασαν στις 1.017.000 συνδέσεις το 2007. Από αυτές ποσοστό 53% διέθεσε ο ΟΤΕ και 47% οι εναλλακτικοί πάροχοι. Τα πακέτα ευρυζωνικών συνδέσεων το 2006 παρείχαν ταχύτητες 374, 512 και 1.024 kbps με το 82,7% των συνδρομητών να χρησιμοποιεί σύνδεση 374 Κbps. Το 2008 το 60,70% των ευρυζωνικών συνδέσεων χρησιμοποιούσε σύνδεση από 1 μέχρι 24 Μbps. Την 29.1.2009 η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) ανακοίνωσε ότι το 2008 η Ελλάδα ήταν μεταξύ των 5-6 κρατών της Ε.Ε με τη μεγαλύτερη αύξηση συνδρομητών στις ευρυζωνικές συνδέσεις οι οποίες από 1.017.000 το 2007 έφθασαν τις 1.506.614 στο τέλος του 2008 δηλαδή αυξήθηκαν κατά 50%. Η διείσδυση στον πληθυσμό ανήλθε στο 13,4% αλλά η Ελλάδα παραμένει ακόμη μακριά από το μέσο όρο της Ε.Ε. Σύμφωνα με στοιχεία του Παρατηρητηρίου για την Κοινωνία της Πληροφορίας, το 2008 η διείσδυση της ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα σημείωσε αύξηση 48,1%. Εκτός από τον αριθμό των σταθερών ευρυζωνικών γραμμών (1.506.614), την 1η Ιανουαρίου 2009 μετρήθηκαν και 184.625 ασύρματες ευρυζωνικές συνδέσεις μέσω δικτύων κινητής τηλεφωνίας.
 Προσθήκη νέας απάντησης