Τι είναι Broadband;


Στον χώρο της πληροφορικής, τι σημαίνει Broadband;

Θέματα: 

Απαντήσεις

Broadband σημαίνει ευρυζωνική τεχνολογία. Παρέχει ένα μεγάλο εύρος χωρητικότητας (bandwidth) και υψηλές ταχύτητες ώστε πολλοί χρήστες να μπορούν να χρησιμοποιούν ταυτόχρονα την ίδια υπηρεσία. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσω του διαδικτύου αφού παρέχει τη δυνατότητα ταυτόχρονης επίσκεψης της ιστοσελίδας της επιχείρησης από πολλούς πελάτες.

 Προσθήκη νέας απάντησης