Τι είναι Brilliant Uncirculated (ΒU);


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Brilliant Uncirculated (ΒU);

Απαντήσεις

Brilliant Uncirculated σημαίνει λαμπερό ακυκλοφόρητο νόμισμα. Είναι ένας όρος για την περιγραφή ενός κέρματος όπως ήταν στην πρώτη κοπή του ή με πολύ λίγη φυσική τόνωση.Προσθήκη νέας απάντησης