Τι είναι Break-Even Point (BEP);


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Break-Even Point (BEP);

Απαντήσεις

BEP είναι το σημείο που ούτε κερδίζεις ούτε χάνεις ή τα κέρδη είναι ίσα με τις ζημίες ή στην περίπτωση ενός option η τιμή αγοράς πρέπει να φθάσει για τους αγοραστές σε ένα τέτοιο σημείο ώστε να αποφύγουν τις ζημίες εάν θελήσουν να ασκήσουν το δικαίωμά τους ή στην περίπτωση ενός στεγαστικού δανείου το BEP συχνά αναφέρεται στο χρόνο που χρειάζεται για να ανακτήσεις το κόστος της χρηματοδότησης του δανείου.Προσθήκη νέας απάντησης